سامانه حرم

     
حوزه رسانه ای مبین
"توجه! سایت در حال تکمیل است و ممکن است جلسات بعضی دوره ها هنوز بارگزاری نشده باشد. ضمنا مطالب مندرج در این پایگاه، الزاماً بیان‏گر نظر بنیاد آموزشی مبین نیست و صحت و مسئولیت مطالب مطروحه در دوره ‏ها نیز به عهده اساتید آن است."

خارج فقه - كتاب الدیات - 1440 ه ق
توضیحات

نام درس:

خارج فقه - كتاب الدیات - 1440 ه ق

موضوع:

فقه

نام کتاب:
نام استاد:

محمد هادی آل راضی

زبان:

عربی

شماره جلسه:

مکان:

حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام