سامانه حرم

     
حوزه رسانه ای مبین
"توجه! سایت در حال تکمیل است و ممکن است جلسات بعضی دوره ها هنوز بارگزاری نشده باشد. ضمنا مطالب مندرج در این پایگاه، الزاماً بیان‏گر نظر بنیاد آموزشی مبین نیست و صحت و مسئولیت مطالب مطروحه در دوره ‏ها نیز به عهده اساتید آن است."

خارج فقه 1400
توضیحات

نام درس:

خارج فقه 1400

موضوع:

فقه

نام کتاب:

العروه الوثقی

نام استاد:

مهدی گنجعلی (گنجی)

زبان:

فارسی

شماره جلسه:

مکان:

قم المقدسه