سامانه حرم

     
حوزه رسانه ای مبین
"توجه! سایت در حال تکمیل است و ممکن است جلسات بعضی دوره ها هنوز بارگزاری نشده باشد. ضمنا مطالب مندرج در این پایگاه، الزاماً بیان‏گر نظر بنیاد آموزشی مبین نیست و صحت و مسئولیت مطالب مطروحه در دوره ‏ها نیز به عهده اساتید آن است."

فقه - شرایع الاسلام - ج1
توضیحات

نام درس:

فقه - شرایع الاسلام - ج1

موضوع:

فقه

نام کتاب:

شرایع الاسلام

نام استاد:

علی آل محسن

زبان:

عربی

شماره جلسه:

مکان: